>> KOLOFON FORLAG AS
  Bygdøy Allé 21
0262 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post: post@kolofon.no
 
Din handlekurv er tom
   markedsføring >>  administrasjon >> Økonomi >> Informasjonsanalyser, risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner

Informasjonsanalyser, risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner

ISBN 978-82-300-0284-1

Frode Ervik Pettersen
 

Temaheftet ”Informasjonsanalyser, risikovurderinger og sikkerhetsrevisjoner” er ett av flere i en serie som utgis av www.inflow.as, og som behandler informasjonslogistikk og -sikkerhet.

Temaheftene dekker forskjellige fagområder innenfor informasjonssikkerhet og -logistikk, og viser metoder for en bedre utnyttelse og sikring av informasjon. Heftene behandler separate temaer som utfyller hverandre, og de fungerer som praktiske veiledninger og/eller som bakgrunnslitteratur for kurs, foredrag og seminarer.

Informasjonsanalyser og risikovurderinger

Informasjonsanalyse er en metode som brukes til å evaluere hvor effektivt ressursene og informasjonen blir utnyttet i forhold til behov og hvilke forbedringsmuligheter som foreligger.

Risikovurdering er en metode som brukes til å vurdere risikoer/trusler ved eksisterende rutiner og til å vurdere sikkerhetsmessige konsekvenser ved å innføre nye tiltak. Gjennom en risikovurdering vil ledelsen kunne fastsette kriterier for hva som skal være akseptabel risiko ved behandling av ulike typer av informasjon.

Heftet beskriver praktiske metoder for gjennomføring av informasjonsanalyse og risikovurdering, og hvordan dette arbeidet kan organiseres i en virksomhet avhengig av virksomhetens størrelse, kompleksitet, osv. Heftet bruker konkrete og praktiske eksempler for å vise metodikken og sammenhengen mellom fasene i analysearbeidet. I tillegg vil eksemplene vil kunne gi ideer i dette arbeidet.

Sikkerhetsrevisjoner:

Sikkerhetsrevisjoner er uavhengige undersøkelser som skal fastslå om sikkerhetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med virksomhetens sikkerhetssystem, krav i kontrakter, krav i lover og forskrifter og krav i aktuelle sikkerhetsstandarder.

Hensikten med denne delen av heftet, er å gi leseren en kort innføring i hva en sikkerhetsrevisjon er: i tillegg vil heftet gi leseren et grunnlag for å vurdere behovet for å gjennomføre sikkerhetsrevisjon, organisere revisjonsarbeidet og utarbeide prosedyrer i egen virksomhet.

 
   
 Skriv ut 
Pris:198  Antall:  
 
11 av 12
Motta nyheter om Kolofon?
skriv din e-mail her:
 
Pressen skriver :
Haiku om fjell
Gjennom den tradisjonelle japanske diktforma haiku, fylgjer vi fjella gjennom livet eller livet gjennom fjella. 
Grunnlov og frihet
Er grunnlov og frihet turtelduer eller erkefiender? Historien om 1814 og den frihetsgivende grunnlovsakten er velkjent.
Relaterte artikler:
Praktisk Enterprise Risk Management Bok 1
Praktisk Enterprise Risk Management Bok 2
Vil du sitte i styret?
Strategiutvikling: Hva vi vil og hvordan få det til
Styretips
Lederen
Mikro- og markedsøkonomisk analyse
Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer
Det formelle styret
Emosjonell kompetanse
Business EQ
Pålogging til vår nettbutikk:
Brukernavn/
E-post
Passord:
Bli Kolofon kunde   
har du glemt ditt passord?
trykk her
Forsiden | Nettbutikk | Kontakt

© Copyright 2006 Kolofon, Utviklet av Assist2net.no.

Søk Forsiden Forsiden Søk Send Mail Sidekart