KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Norges skjebne under to verdenskriger
– et annet syn på vår nære historie.

Her er endelig en oversikt over Norges historie der “Krigen”, Andre Verdenskrig, settes i sammenheng med tiden før og etter, og der Norges historie ses i sammenheng med historien til Europa og resten av verden.

Boken forklarer hvordan det for mange var logisk med helt andre konklusjoner enn de som har vært gjeldende i etterkrigstiden. Boken er full av sitater fra inn- og utland.

Det foreligger en grundig innholdsfortegnelse. Boken egner seg som oppslagsbok for historieinteresserte. De fleste vil finne nye vinklinger på gamle spørsmål, og se årsaker og sammenhenger de aldri har tenkt på før. Det kan virke som om det i samfunnet har vært mer åpenhet for andre synspunkt enn de som kommer frem i denne boken.Sten Hansen f. 1918 vokste opp i beskjedne kår i Bergen. Under klassekampen i de harde trettiårene var de fleste middelskoleelever politisk engasjert. Han har hele tiden fulgt våkent med i hendelsene rundt seg. Etter en lang karriere innen reklame- og bokbransjen, har han brukt tid på å skrive ned hvordan han tolker hendelsene i det 20. århundre.


Link til bokens webside/blogg:

http://norgesskjebne.wordpress.com/