KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Boken er ment som et innspill til alle som vil fordype seg i temaet "barnet", i det store spennviddet mellom en god barndom, traumatiske opplevelser og et dysfunksjonelt familieforhold.


Om Forfatteren

Signi Lundgård (f. 1948) er klinisk sosionom og har videreutdanning i Integrativ Terapi. Utdanningen er utviklet av Dr. Hillarion Petzold og medarbeidere ved Fritz Perls Institutt i Dusseldorf, Tyskland.

Hun har hele sitt professjonelle liv vært tilknyttet rus-psykiatrifeltet. De siste 30 årene har hun vært virksomhetsleder i den tverrfaglige spesialisttjenesten innenfor rusfeltet, både poliklinisk og i heldøgnsinstitusjon. Signi Lundgård har i hele sin yrkeskarriere hatt fokus på barns situasjon i en familie hvor en eller flere er avhengig av rusmidler.

I 1992 døde hennes eldste datter i en trafikkulykke, og i 1996 utgav hun boka “Vårtegn i sorglandskapet,” en personlig sorgprosess.

Signi L. er nå pensjonert, men mottar klienter til terapeutiske konsultasjoner og professjonelle til veiledning i sitt eget foretak.