KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noKRLE kan ikke leve lenge. Det er presset fram av Kristelig Folkeparti.

KRLE er møtt med massiv motstand blant forskere og pedagoger, også fra kristne!

Hvor lenge skal et parti med 5 % oppslutning få lov å diktere politikere på høyresiden til å tro at misjonsbefalingen kan veie tyngre enn menneskerettighetene?

Sekulære har tatt belastningen med å kjempe for menneske­rettighetene. Nå må politikerne ta ansvar.


Innhold

DEL 1:

Massiv motstand mot KRLE, også blant kristne
Hva er alternativene?
Kristnes historiske makt over skolen
Norge skrur klokken 150 år tilbake
Foreldre saksøker Norge
Derfor saksøkte vi. Forkynnelse i KRL avsløres
KRL dømt i Strasbourg
”Rødgrønt” RLE, et unikt fag
Trosopplæring, en erstatning for K’en?
Er Gudstjeneste forkynnelse?
Privat ”kristne” og ”muslimske” skoler?
Kreasjonisme og ”pengepredikanter”
Barnehagebarna forsøkt kristnet
Kraftsalver eller ”Gamle sitater får nytt liv”.
Hvem er de skamløse jentene?
Hva er ”Sisterhood”?
Shabana Gaarder Rehman: Kamp for individets frihet


DEL 2: VI ER IMOT K’EN

MDG og Grønn Ungdom foreslår faget FRED
Bård-Vegar Solhjell: Jeg er for en sekulær skole
Bente Sandvig (HEF): Vi må ikke bygge opp fiendebilder
Marta Breen: ”FRED” bra for integreringen
Hege Storhaug: Jeg brenner for det gode samfunn
Dag Husebø, NOREFO: Politisk spill vant over fagkompetanse
Christian Lomsdalen: Vi må forhindre ekstremisme
Anders Torp: Konstruktiv håndtering av fundamentalisme

DEL 3: NYE SEKULÆRE ORGANISASJONER

Walid al Kubaisi (Ex- Muslims of Norway): Klassereiseren
Lily Bandehy (Ex-Muslims of Norway): Kamp mot undertrykkelse
Mahmoud Farahmand (LIM): Lover fra det 6. Århundre
Psykoanalytiker Shahram Shaygani (SSI): Jeg er kulturell muslim
Anita Farzaneh, Secular Forum: Vi inviterer til dialog
Iran bryter barns rettigheter

DEL 4: DEN OMSTRIDTE HIJABEN

Til alle kvinner som bruker hijab
Hijab og læreryrket 141